ARICILAR İÇİN

Apiterapi uygulamaları ve arı ürünlerinin insan ve hayvan sağlığına yönelik kullanımı birçok ülkede destekleyici tıp alanında yerini almıştır. PubMed'de propolis ve diğer arı ürünleri ile ilgili binlerce bilimsel yayın bulunmaktadır.
Arı ürünleri arıcılar tarafından üretilmektedir. Doğru yöntemlerle üretilmeyen ve uygun şartlarda saklanmayan arı ürünleri insan ve hayvan sağlığına faydadan çok zarar verecektir. Örneğin bazı ülkelerde propolis ilaç olarak yerini almıştır. Ancak arı kovanları asfalt yakınlarına, yerleşim yerlerine yakın bırakıldığında arılar asfalt, boya vb. yerler. Propolis gibi yapışkan maddeleri toplarlar. Ancak sağlıklı propolis için kovanların uygun alanlarda tutulması ve kovanlardaki propolisin toplanması için kovan içi tuzakların kullanılması gerekmektedir.
Bu nedenle arıcılara apiterapi konusunda eğitim verilmesi, kaliteli doğal arı ürünleri üretilmesi, apiterapi için sertifikalı ve kontrollü hammaddeler oluşturulmasının gerekli olduğu görülmüştür. Önümüzdeki yıllarda bal yerine diğer arı ürünlerinin kullanılması arıcılara daha yüksek gelir sağlayacaktır.

Apitherapy applications and the use of bee products for human and animal health have taken their place in the field of supportive medicine in many countries. There are thousands of scientific publications on propolis and other bee products on PubMed.
Bee products are produced by beekeepers. Bee products that are not produced using correct methods and stored under appropriate conditions will cause more harm than good to human and animal health. For example, in some countries, propolis has taken its place as a medicine. However, when beehives are left near asphalt, close to residential areas, bees will eat asphalt, paint, etc. They collect sticky substances as propolis. However, for healthy propolis, the hives must be kept in suitable areas, and in-hive traps must be used to collect the propolis in the hives.
For this reason, it has been seen that it is necessary to provide training to beekeepers on apitherapy, to produce quality natural bee products, and to create certified and controlled raw materials for apitherapy. In the coming years, other bee products instead of honey will provide higher income to beekeepers.